کاغذ دیواری نقشه جهان

کاغذ دیواری نقشه جهان کودکانه

گروهی از کودکان دارای ذهنی خلاق، هوش و استعداد بالایی هستند که پیشنهاد می کنیم با استفاده از طرح کاغذ دیواری علمی و آموزشی کودک ذهن خلاق فرزندان خود را بیشتر در این زمینه تحریک نمایید. به عنوان مثال می توانید از کاغذ دیواری نقشه جغرافیا جهان، ماشین ها، سیاره های منظومه شمسی، بالون و هواپیما و … استفاده کنید.

اطلاعات بیشتر ...

Showing all 3 results